โปรแกรมคำนวณภาษีรายได้แบบพื้นฐาน

โปรแกรมคำนวณภาษีรายได้แบบพื้นฐาน | โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาPHP

โปรแกรมคำนวณภาษีรายได้แบบพื้นฐาน ซึ่งเขียนด้วยภาษาPHP เป็นการคำนวณรายได้ภาษีในรูปแบบของเปอร์เซ็นตามเงื่อนไข แล้วเข้าเงื่อนไขเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ต้องเสียภาษี โปรแกรมนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ฝึกฝนการเขียนโค้ดภาษาphpเท่านั้น

ชื่อโปรแกรม : โปรแกรมคำนวณภาษีรายได้แบบพื้นฐาน

เวอร์ชั่น : 1.0

เนื้อหาของโปรแกรม

เงื่อนไขมีว่า  : ถ้ามีรายได้น้อยกว่า  50,000  ไม่เสียภาษี
         เงื่อนไขมีว่า  : ถ้ามีรายได้มากกว่า  50,000  แต่น้อยกว่า 100,000 เสียภาษี 7 %
         เงื่อนไขมีว่า  : ถ้ามีรายได้มากกว่า  100,000  แต่น้อยกว่า 500,000 เสียภาษี 10 %  
         เงื่อนไขมีว่า  : ถ้ามีรายได้มากกว่า  500,000  แต่น้อยกว่า 1,000,000 เสียภาษี 15 %   
          เงื่อนไขมีว่า  : ถ้ามีรายได้มากกว่า  1,000,000  เสียภาษี 20 %

ตัวอย่างโปรแกรม

ขอขอบคุณวีดีโอyoutube จากคุณNG-Review Chanel

03.html (หน้าฟอร์มระบบ)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<form action="03.php" method="post"><div align="center">
   <p><strong>โปรแกรมคำนวณภาษี</strong></p>   
   <p>รายได้  :
     <input type="text" name="number" size="20" maxlength="255" />
      <input type="submit" value="คำนวณ" />
&nbsp;&nbsp;             
    </p>
    <p>เงื่อนไขมีว่า  : ถ้ามีรายได้น้อยกว่า  50,000  ไม่เสียภาษี<br />
         เงื่อนไขมีว่า  : ถ้ามีรายได้มากกว่า  50,000  แต่น้อยกว่า 100,000 เสียภาษี 7 %<br />
         เงื่อนไขมีว่า  : ถ้ามีรายได้มากกว่า  100,000  แต่น้อยกว่า 500,000 เสียภาษี 10 %     <br />
         เงื่อนไขมีว่า  : ถ้ามีรายได้มากกว่า  500,000  แต่น้อยกว่า 1,000,000 เสียภาษี 15 %     <br />
          เงื่อนไขมีว่า  : ถ้ามีรายได้มากกว่า  1,000,000  เสียภาษี 20 %     
    </p>
   </div>
</form>
</body>
</html>

03.php (หน้าประมวลผล)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<div align="center">
  <?php
   $num = $_POST['number'];
    if($num<="50000") {    
    print "ไม่เสียค่าภาษี "."<br>";
    print "  รายได้หลังหักค่าภาษี   = ".$num." บาท";
     }
    elseif($num<=100000) {
     $sum=($num*7)/100;
     $som= $num-$sum ;
    print "ค่าภาษีที่ต้องเสีย 7% = ".$sum." บาท"."<br>";
    print "เงินหลังหักภาษี         = ".$som." บาท";
     }
      elseif($num<=500000) {
     $sum=($num*10)/100;
     $som= $num-$sum ;
    print "ค่าภาษีที่ต้องเสีย 10% = ".$sum." บาท"."<br>";
    print "เงินหลังหักภาษี         = ".$som." บาท";
     }
       elseif($num<=1000000) {
     $sum=($num*15)/100;
     $som= $num-$sum ;
    print "ค่าภาษีที่ต้องเสีย 15% = ".$sum." บาท"."<br>";
    print "เงินหลังหักภาษี         = ".$som." บาท";
     }
    elseif($num>1000000) {
     $sum=($num*20)/100;
     $som= $num-$sum ;
    print "ค่าภาษีที่ต้องเสีย 20% = ".$sum." บาท"."<br>";
    print "เงินหลังหักภาษี         = ".$som." บาท";
     }

    ?>
</div>
</body>
</html>

 

รายละเอียดเว็บไซต์

  • เกี่ยวกับเว็บไซต์: เว็บไซต์phpfuture รวบรวมความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ข่าวสารเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างโปรเจคphp โปรเจคc# โปรเจคjava เพื่อใช้ในการศึกษา และยังรวบรวมบทความด้านอื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ พีเอสพีฟิวเจอร์
  • Email: support@phpfuture.com
  • Website:www.phpfuture.com
  • Tell:ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน