โปรแกรมนับตัวอักษรภาษาอังกฤษ

โปรแกรมนับตัวอักษรภาษาอังกฤษ | โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาPHP

โปรแกรมนับตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็นโค้ดที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษาPHP ซึ่งใช้สำหรับการนับค่าจำนวนตัวอักษรที่กรอกไปในช่องข้อมูลที่กำหนด ซึ่งสามารถนับประโยคยาวๆได้ว่ามีกี่ตัวอักษร โดยโปรแกรมที่ทำขึ้นนี้ ทางผู้เขียนต้องการให้สามารถนำไปประยุกต์หรือปรับใช้งานกับระบบใหญ่ๆ

ชื่อโปรแกรม : โปรแกรมนับตัวอักษรภาษาอังกฤษ

เวอร์ชั่น : 1.0

เนื้อหาของโปรแกรม

โปรแกรมนับตัวอักษร สามารถใช้งานได้แม่นยำในข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ภาษาไทยที่มีวรรณยุกต์จะนับได้ไม่ถูกต้อง ฉะนั้น นี้คือข้อควรระวังของโปรแกรมนี้ ลองนำไปประยุกต์ใช้งานกับครับ

ขอขอบคุณวีดีโอyoutube จากคุณNG-Review Chanel

index.html 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>โปรแกรม</title>
</head>
<body>
     <form action="process.php" method="post">
 <table width="500" border="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="center"><b> โปรแกรมนับตัวอักษรภาษาอังกฤษ</b><br /></td>
   </tr>
   <tr>
      <td align="right"> กรอกตัวอักษร :   </td>
      <td align="left"><input type="text" id="input" name="input" size="30" /></td>
   </tr>
      <td colspan="2" align="center"> <input type="submit" value="ประมวลผล" /></td>
 
    </center>
</body>
</html>

process.html 

<center>
   <?
     $text=$_POST['input'];
     $len=strlen($text);
    echo "ค่าความยาวของตัวอักษร : $len";
   ?>
</center>

 

รายละเอียดเว็บไซต์

  • เกี่ยวกับเว็บไซต์: เว็บไซต์phpfuture รวบรวมความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ข่าวสารเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างโปรเจคphp โปรเจคc# โปรเจคjava เพื่อใช้ในการศึกษา และยังรวบรวมบทความด้านอื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ พีเอสพีฟิวเจอร์
  • Email: support@phpfuture.com
  • Website:www.phpfuture.com
  • Tell:ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน