โปรแกรมRandom รหัสผ่านแบบระบุจำนวน

โปรแกรมRandom รหัสผ่านแบบระบุจำนวน | โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาPHP

โปรแกรมRandom รหัสผ่านแบบระบุจำนวน ที่ทางผมเขียนขึ้นด้วยภาษาphp ถือเป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกฝนการเขียนโค้ดได้ดีที่เดียว โดยโปรแกรมนี้สามารถกำหนดจำนวนการสุ่มรหัสผ่านได้ด้วย และยังไม่ใช่แค่การสุ่มรหัสผ่านตัวอักษรเท่านั้น แต่รวมไปถึงตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ รวมถึงตัวเลข0-9 

ใครที่เข้ามาอ่านบทความนี้ ก็ลองนำโค้ดไปประยุกต์หรือปรับใช้งานได้ฟรีๆ กับโปรเจคระบบใหญ่ได้เลยครับ

ชื่อโปรแกรม : โปรแกรมRandom รหัสผ่านแบบระบุจำนวน

เวอร์ชั่น : 1.0

เนื้อหาของโปรแกรม

โปรแกรมRandom หรือสุ่มรหัสผ่าน ซึ่งสามารถระบุจำนวนอักขระของรหัสผ่านได้ โดยมีการผสมผสานระหว่างตัวอักษรและตัวเลข 

ขอขอบคุณวีดีโอyoutube จากคุณNG-Review Chanel

random.html 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>

</head>

<body>

<script>
var keylist="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789"
var temp=''

function generatepass(plength){
temp=''
for (i=0;i<plength;i++)
temp+=keylist.charAt(Math.floor(Math.random()*keylist.length))
return temp
}

function populateform(enterlength){
document.pgenerate.output.value=generatepass(enterlength)
}
</script>
<br>
<table width="277" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
 <form name="pgenerate">
  <tr>
    <td width="248"><input type="text" size=21 name="output">
      <input name="button" type="button" onClick="populateform(this.form.thelength.value)" value="สุ่มรหัสผ่าน" style="cursor:hand;">
    </td>   
  </tr>
  <tr>
    <td><font size="2"><b>ระบุจำนวนตัวอักษรของรหัสผ่าน:</b></font>
      <input type="text" name="thelength" size=3 value="7" >
    </td>
  </tr>
  </form>
</table>
</body>
</html>

 

รายละเอียดเว็บไซต์

  • เกี่ยวกับเว็บไซต์: เว็บไซต์phpfuture รวบรวมความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ข่าวสารเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างโปรเจคphp โปรเจคc# โปรเจคjava เพื่อใช้ในการศึกษา และยังรวบรวมบทความด้านอื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ พีเอสพีฟิวเจอร์
  • Email: support@phpfuture.com
  • Website:www.phpfuture.com
  • Tell:ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน