โปรแกรมคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วยif-else

โปรแกรมคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วยif-else | โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาPHP

โปรแกรมคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วยif-else จัดว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการฝึกการใช้คำสั่งเงื่อนไข ว่าข้อมูลที่รับเข้ามาทาง input เข้าเงื่อนไขใดบ้าง

โดยโปรแกรมตัวอย่างนี้ จะใช้คำนวณคิดเกรดเฉลี่ย เพื่อคำนวณดูว่าคะแนนที่กรอกเข้ามาทางกล่องข้อความ จะได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ ซึ่งมีตั้งแต่ A B+ B C+ C D+ D E F

ชื่อโปรแกรม : โปรแกรมคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วยif-else

เวอร์ชั่น : 1.0

ขอขอบคุณวีดีโอyoutube จากคุณNG-Review Chanel

index.html 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #0000FF;
}
-->
</style></head>

<body>
    <form action="01.php" method="post">
<table width="393" border="0" align="center" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
      <td colspan="2">
      <div align="center"><strong>โปรแกรมคำนวณเกรด</strong></div></td>
  </tr>
    <tr>
      <td width="171"><div align="right">คะแนน   : </div></td>
      <td width="212"><input type="text" name="num" size="20" maxlength="100" /></td>
  </tr>    
    <tr>
      <td colspan="2"> <div align="center"><input type="submit" value="คำนวณ" /></div></td>
    </tr>
  </table>
<div align="center"></div>
</body>
</html>

01.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<div align="center">
  <?php
  $num=$_POST['num'];
   
 
       if(($num>100)||($num<0)) {    
         print "เกรดที่ได้  : ไม่สามารถคิดเกรดได้ คะแนนเกิน".'<br>';   
      }
      else if (($num>=79.5)&&($num<=100)) {    
         print "เกรดที่ได้  : A".'<br>';   
      }
       else if (($num>=74.5)&&($num<=79.4)) {    
         print "เกรดที่ได้  : B+".'<br>';   
      }
       else if (($num>=69.5)&&($num<=74.4)) {       
         print "เกรดที่ได้  : B".'<br>';   
      }
       else if (($num>=64.5)&&($num<=69.4)) {
            print "เกรดที่ได้  : C+".'<br>';   
      }
       else if (($num>=59.5)&&($num<=64.4)) {    
         print "เกรดที่ได้  : C".'<br>';   
      }
       else if (($num>=54.5)&&($num=59.4)) {            
         print "เกรดที่ได้  : D+".'<br>';   
      }
       else if (($num>=49.5)&&($num<=54.4)) {       
         print "เกรดที่ได้  : D".'<br>';   
      }
       else if ($num<=49.4) {       
         print "เกรดที่ได้  : E หรือ F".'<br>';   
      }    

   
   ?>

</div>
</body>
</html>

 

รายละเอียดเว็บไซต์

  • เกี่ยวกับเว็บไซต์: เว็บไซต์phpfuture รวบรวมความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ข่าวสารเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างโปรเจคphp โปรเจคc# โปรเจคjava เพื่อใช้ในการศึกษา และยังรวบรวมบทความด้านอื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ พีเอสพีฟิวเจอร์
  • Email: support@phpfuture.com
  • Website:www.phpfuture.com
  • Tell:ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน